Céard é Éire ag Léamh?

Lá náisiúnta nua chun léitheoireacht a cheiliúradh.

Ar an Déardaoin, an 25 Feabhra, tá cuireadh á thabhairt againn do dhaoine de gach aois tamall a chaitheamh i mbun léitheoireachta.

Cén fáth? Gné thábhachtach de d’fholláine mheabhairshláinte é do scíth a ligean agus rudaí a thaitníonn leat a dhéanamh (cosúil le léamh).

Is tionscnamh dírithe ar leabharlanna poiblí é Éire ag Léamh, atá á reáchtáil i gcomhpháirt le foilsitheoirí, díoltóir leabhar, údair agus eagraíochtaí eile mar chuid de feachtas ‘Go dTé tú Slán’ an Rialtais.

A woman with a prosthetic leg sits in an open fridge holding a book in one hand and reaching for sweets with the other

Tabhair GEALLTANAS

Tabhair gealltanas inniu tamall a chaitheamh ag léamh ar an Déardaoin, an 25 Feabhra.

Inis dúinn faoin méid uaireanta nó nóiméad ba mhaith leat a chaitheamh ag léamh.

The outline of a stack of fourteen books of varying sizes fills with colour and animates one by one in correlation to the number of minutes pledged

Tá gealltanas tugtha ag pobal na hÉireann 936,208 nóiméad a chaitheamh ag léamh ar an Déardaoin, an 25 Feabhra.

Please select a valid form

Tá gealltanas tugtha ag pobal na hÉireann 936,208 nóiméad a chaitheamh ag léamh ar an Déardaoin, an 25 Feabhra.

A young man in swim shorts and a snorkel sits squeezed into a fish tank holding a book out of the water with his right hand

Aimsigh Leabhar

   
Time GA
65

Found 787 Books

  1 of 787    

A Nearly Normal Family

le M.T. Edvardsson

Má chaitheann tú 70 nóiméad sa lá ag léamh, tógfaidh sé thart ar lá ort an leabhar seo a léamh

Má chaitheann tú 1 hours and 20 minutes a day, you can read this book in approximately days

Faigh An Leabhar Seo sa leabharlann   Faigh an leabhar seo i siopa leabhar áitiúil

An raibh a fhios agat go bhfuil 330 brainse leabharlainne ar fud na hÉireann? Aimsigh do leabharlann áitiúil anseo

Ár gComhpháirtithe & AMBASADÓIRÍ

Ba mhaith le Leabharlanna Éireann buíochas a ghabháil lena chomhpháirtithe agus ambasadóirí iontacha atá ag cabhrú le fonn léitheoireachta a chur ar phobal na hÉireann mar chuid den fheachtas Éire ag Léamh.

A boy sits squeezed into the knot hole in a tree reading a book wearing a red hat, striped jumper and jeans
Emma Donoghue
Rick O'Shea
Sebastian Barry
Áine Ní Ghlinn
Frank Ormsby
Patricia Scanlan
Luke O’Neill
Sarah Fitzgerald
Ray Cuddihy
Melanie Murphy
Jennifer Egan
Kevin Barry
Melatu-Uche Okorie
John Sharry
Tony Bates
The Bookselling Ireland logo
The Children's Books Ireland logo
The Junior Certificate School Programme logo
NALA logo
The Publishing Ireland logo
The RTÉ Supporting the Arts logo
The Solas logo
The Borrow Box logo

Rick O’Shea

Craoltóir agus Láithreoir The Book Show ar RTÉ

Rick O'Shea

Sílim in 2020 agus 2021, seachas blianta ar bith eile, go bhfuil ról tábhachtach ag an léitheoireacht inár saol. I mo chás féin, is bealach iontach é chun éalú ón ngnáthshaol, aire a thabhairt do mo mheabhairshláinte, rudaí nua a fhoghlaim agus teacht ar eolas faoi fhorbairtí nua a athraíonn mo léamh féin ar an saol, a thugann deis dom titim i ngrá le carachtair iontacha, tamall a chaitheamh i gcomhluadar seanchairde ag tabhairt faoi eachtraí nua, blaiseadh a fháil den saol atá caite agus den saol atá le teacht, rudaí nach bhféadfainn a dhéanamh gan tamall a chaitheamh ag léamh, agus tamall a chaitheamh ag taisteal fiú nuair nach raibh ar mo chumas a bheith ag taisteal!

Is tionscnamh iontach é Éire ag Léamh agus tá súil agam go spreagfar daoine le bheith ag léamh ó cheann ceann na bliana!

Sebastian Barry

Laureate d’Fhicsean Éireannach

Sebastian Barry

Is léitheoirí iad scríbhneoirí ar dtús. Go dtí go raibh mé ocht mbliana d’aois, ní raibh mé in ann léamh gan cabhair a fháil ó dhuine éigin. Ansin, nuair a tharla an mhíorúilt a chuir ar mo chumas leabhair a léamh, mo shúile a oscailt agus taitneamh a bhaint as iontais na leabhar, thosaigh mé ag ceannach leabhar dom féin gach Satharn in Easons i nDún Laoghaire. Blianta ina dhiaidh sin, nuair a bhí mo shaol á chaitheamh agam mar scríbhneoir bocht, ba ar leabharlanna a bhí mo thriall ar thóir an tsonais. Is foinse taitnimh é tamall a chaitheamh ag léamh. Níl dada cosúil leis!

Tá mé ag tacú go fonnmhar leis an tionscnamh Éire ag Léamh. I mo chás féin, ar an gcéad dul síos, mheabhraigh sé dom go gcabhraíonn an léitheoireacht le daoine a bheith i mbun machnaimh. Cothaíonn léitheoireacht stuamacht, sástacht, agus dóchas. In Éirinn, táimid i lár ré órga scríbhneoirí agus léitheoirí. Cuireadh sé sin gliondar croí orainn ar fad!

Áine Ní Ghlinn

Laureate na nÓg (2020-2023)

Áine Ní Ghlinn

Osclaíonn leabhar doras na samhlaíochta, doras isteach i saol ina mbuaileann páistí le cairde nua – cairde na samhlaíochta. Sa domhan seo tá saoirse ag páiste a bheith ina bhleachtaire nó ina asarlaí, ina chailleach nó ina thaiscealaí. Tá saoirse aige nó aici a rogha rud a dhéanamh sa domhan samhailteach seo. Faoi láthair ní féidir linn dul ag taisteal sa bhfíorshaol. Tá srianta na pandéime an-dian ar pháistí. Taobh istigh de leathanaigh an leabhair, áfach, tá na srianta sin imithe. Tabhair tacaíocht don bhfeachtas Éire ag Léamh. Tabhair saoirse na samhlaíochta dár bpáistí.

Frank Ormsby

Ollamh Filíochta na hÉireann

Frank Ormsby

Nuair a bhí mé 10 nó 11 bhliain d’aois, thug léamh na filíochta anamúlacht agus ceolmhaireacht na teanga chun beochta. Léirigh sé dom go bhfuil go leor buntáistí éagsúla ag baint leis an léitheoireacht, go gcabhraíonn léitheoireacht lenár bhforbairt mheabhrach agus mhothúchánach ag gach céim den saol. Go minic is eispéireas é a roinntear le siblíní, tuismitheoirí, cairde agus múinteoirí. Is aistear féinfhollasaithe atá ann agus múineann sé duit conas comhbhá a bheith agat le daoine eile.

Cabhraíonn léitheoireacht linn ár n-aird a dhíriú ar rudaí ar leith agus aire a thabhairt dár gcuimhne. Cuireann sé lenár dtuiscint ar an saol agus spreagann sé samhlaíocht agus cruthaitheacht.

Patricia Scanlan

Údar

Patricia Scanlan

Ní bhíonn tú leat féin riamh nuair a bhíonn leabhar taobh leat. Is féidir leat taisteal ar fud na cruinne agus níos faide ó bhaile fiú, gan an teallach a fhágáil, trí pháirt a ghlacadh in Éire ag Léamh.

Bhíodh mo chloigeann i gcónaí sáite i leabhar agam nuair a bhí mé óg. Is cuimhin liom fós chomh sásta is a bhí mé nuair a d’éirigh liom abairt iomlán, seachas focail aonair, a léamh. ‘Tá mé in ann léamh!’ A dúirt mé, agus sceitimíní orm. Bíonn an chuimhne sin i m’intinn i gcónaí nuair a bhíonn mé ag tacú le forbairt na litearthachta.

Léigh leabhair a thaitníonn leat. Léigh chun éalú ón ngnáthshaol, ábhar machnaimh a aimsiú, rudaí a fhoghlaim, ar mhaithe le taitneamh. Mar a deir Rachel Anders… “The journey of a lifetime starts with the turning of a page.”

Luke O’Neill

Imdhíoneolaí / Ollamh le Bithcheimic, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Luke O’Neill

Tá mé lánsásta tacú le feachtas Éire ag Léamh. Níl dada níos fearr ná seal a chaitheamh ag léamh. Cuireann sé ar do chumas dul ar aistear agus cuairt a thabhairt ar áit éigin eile, áit ar féidir leat an t-uafás rudaí a fhoghlaim a chuirfidh go mór le do shaol. Chomh maith leis sin, ní bheidh tú i d’aonar má tá leabhar le do thaobh, rud atá thar a bheith tábhachtach agus Covid-19 inár measc. Aimsigh leabhar a mbeidh spéis agat ann. 

Uaireanta téann údar i bhfeidhm ort, uaireanta ní théann, ach is féidir leabhar spéisiúil a aimsiú duit féin am ar bith. Éireoidh leat leabhar iontach a aimsiú. Anois an t-am le tamall a chaitheamh ag léamh!

Sarah Fitzgerald

Tionscadal Leabhar Sarah

Sarah Fitzgerald

Is léitheoir craosach mé agus is aoibhinn liom filíocht, agus sílim gur deis iontach é tamall a chaitheamh ag léamh chun éalú ó bhrú an tsaoil laethúil. Is cuma céard a léann tú, irisleabhair, úrscéalta, gearrscéalta – éireoidh leat teacht ar ábhar dóchais agus solas a mhealladh i dtreo an dorchadais, agus neart tairbhe a bhaint as an am a chaitheann tú ag léamh freisin! Níl drogall ar bith orm tacú le feachtas Éire ag Léamh agus le haidhm an fheachtais - bronntanas na léitheoireachta a bhronnadh ar dhaoine.

Mar atá ráite ag Mason Cooley, ‘Reading gives us someplace to go when we have to stay where we are’. Ní raibh sé sin riamh chomh tráthúil agus atá anois, agus is bealach iontach é an feachtas seo chun an fís sin a roinnt. 

Ray Cuddihy

Múinteoir agus Láithreoir Homeschool Hub RTÉ

Ray Cuddihy

Is breá liom a bheith ag léamh chun mo scíth a ligean agus chun obair a dhéanamh chomh maith. Le bliain anuas agus cúrsaí an tsaoil moillithe go mór, shíl mé féin gur bealach iontach é mo chloigeann a shá i leabhar chun déileáil leis an saol moillithe mar atá anois. Tá roinnt mhaith ama caite ag go leor againn i mbun machnaimh, agus dá réir sin, am iontach don léitheoireacht a bhí ann agus muid féin a chur i gcomparáid le carachtair agus le húdair agus le domhan iomlán difriúil na leabhar. Ré órga atá ann d’údair Éireannacha freisin, ábhar spreagtha ann féin.

Nuair a bhíonn mé ag obair mar mhúinteoir, bíonn sé de phribhléid agam saothar iontach na n-údar do leanaí a roinnt. Tá an chruthaitheacht agus an ealaín atá le fáil sna saothair tarraingteach, agus ní hamháin i súile na leanaí. Nuair a bhí mise ar comhaois leis na leanaí, is cuimhin liom cuairt a thabhairt ar mo leabharlann áitiúil agus a bheith ag breathnú suas agus síos na seilfeanna gach seachtain. 

Melanie Murphy

Údar agus Cruthaitheoir Inneachair Ar Líne

Melanie Murphy

Nuair a bhíonn mise ag léamh, bíonn mé ag féachaint ar rudaí trí na mílte súl éagsúil agus tuigim go bhfuil go leor daoine sa bhád céanna liom. Deirtear go gcuireann léitheoireacht le cumas an duine a bheith comhbhách agus tuisceanach, agus ó tharla an oiread sin éiginnteachta agus díospóireachta a bheith ar bun i saol an lae inniu ann, tá níos mó tábhachta ná riamh ag baint leis na tréithe sin. Is féidir le léitheoireacht cabhrú linn! Sin an chúis a bhfuil mise lánsásta tacú le Éire ag Léamh. Baineann an oiread sin cumhachta le scéal maith – anois an t-am chun spéis sa léitheoireacht a chothú (nó a chothú an athuair). Glac leis go bhfuil leabhar maith chomh héifeachtach céanna le Sudocrem i ré seo an drochscéala: tá sé ar fáil go héasca agus tá leigheas ann.

Jennifer Egan

Canúálaí Ráibe agus Maratóin Éireannach

Jennifer Egan

Is gné thábhachtach den saol é léitheoireacht, gné atá níos tábhachtaí fiú fós i saol an duine i rith phaindéim Covid-19.  Cabhraíonn léitheoireacht linn a bheith ar ár suaimhneas, le strus a laghdú, le héalú ó chúrsaí an tsaoil, le spreagadh na hinchinne agus le folláine, agus déileáil le dúshláin an lae inniu agus níos faide anonn.  Is Canúálaí Ráibe agus Maratóin Idirnáisiúnta Éireannach lánaimseartha mé atá ag fáil tacaíochta ó Aontas Canúála na hÉireann, Spórt Éireann, Cónaidhm Cluichí Oilimpeacha na hÉireann agus is ball de Chlub Canúála Léim an Bhradáin mé.  Bainim an-tairbhe as tamall a chaitheamh ag léamh, sa bhreis ar an 14 nó 16 sheisiún traenála a dhéanaim gach seachtain; cabhraíonn sé liom mo scíth a ligean, agus anáil a tharraingt, agus cabhraíonn sé liom a bheith i mbarr mo mhaitheasa le haghaidh na seisiún traenála agus na gcomórtas. 

Tá mise ag tacú le Feachtas Éire ag Léamh trí bhéim a leagan ar an gcumas atá ag an léitheoireacht cabhrú linn taitneamh a bhaint as an saol agus mholfainn go gach duine nós na léitheoireachta a bhunú, am a chur i leataobh go rialta chun a bheith i do shuí ar do shuaimhneas agus tairbhe a bhaint as eispéireas na léitheoireachta, is cuma más leabhar, dán, nuachtán, nó irisleabhar atá á léamh agat, bain taitneamh as!

Kevin Barry

Údar

Kevin Barry

I mo chás féin, is modh iompair é an léitheoireacht. Is féidir le tamall i mbun léitheoireachta tú a thabhairt chomh fada le háit éigin eile, chomh fada ó bhaile agus is mian leat agus chuig áit chomh neamhghnách agus is mian leat. Ó bhí mé i mo leanbh, ghlac mé leis an léitheoireacht mar eispéireas claochlaitheach agus riachtanach - cosúil le gach léitheoir cíocrach, tá an domhan feicthe agam trí leathanaigh na leabhar.

Scéal, abairt, focal - is uirlisí cumhachtacha iad, uirlisí ar féidir leo comhbhá fhoirfe a chruthú. An mothúchán sin nach féidir a shárú, nuair a stopann tú go tobann i lár an leathanaigh, agus nuair a deir tú leat féin, mhothaigh mise mar sin freisin - níl mé i m’aonar.

Emma Donoghue

Údar

Emma Donoghue

Tá mise ag tacú le Éire ag Léamh mar sílim go rachaidh tamall i mbun léitheoireachta chun tairbhe dúinn ar fad, agus go gcabhróidh sé linn míonna an gheimhridh a chur dínn go sábháilte. Níl dada níos fearr ná leabhar maith chun cabhrú leat éalú ón ngnáthshaol ar feadh tamaill - tamall a chaitheamh i ré eile, áit eile nó timpeallacht eile. Cabhraíonn leabhair faoi shaol agus cruachásanna daoine eile linn déileáil leis an méid atá ag tarlú inár saol féin agus smaoineamh ar na naisc dhofheicthe sin idir an duine arb ionann iad agus dlúthcheangal eadrainn ar fad in am an ghátair.

Melatu-Uche Okorie

Údar

Melatu-Uche Okorie

Is breá liom tamall a chaitheamh ag léamh mar go gcasann laochra orm. Chomh maith leis sin, tugaim cuairt ar áiteanna difriúla i mo shamhlaíocht, titim i ngrá, bíonn mé faoi scamall bróin, éiríonn mé feargach, bíonn mé ag gáire faoi nósanna aisteacha daoine eile, agus ní bhíonn ach cúpla nóiméad caite agam ag léamh.

Professor John Sharry

Child and Family Psychotherapist

Professor John Sharry

Mar ghairmí i réimse mheabhairshláinte na leanaí, tuigim le fada an lá go mbaineann tábhacht le tuismitheoirí a bheith ag léamh lena leanaí. Áirítear scéalta ag am codlata agus léitheoireacht le chéile i measc na nósanna tuismitheoireachta is tábhachtaí lena mbaineann go leor buntáistí do leanaí lena n-áirítear litearthacht agus scileanna cumarsáide feabhsaithe, caidreamh níos fearr le tuismitheoirí agus am codlata níos suaimhní ar ndóigh! Is bronntanas don saol é spéis sa léitheoireacht a chothú i do leanaí. I mo shaol pearsanta, sílim gurb é leabhar iontach a léamh an bealach is fearr ar fad chun mo scíth a ligean. Níl dada níos fearr ná mo chloigeann a shá isteach in úrscéal ar feadh tamaill sula dtéim a chodladh. Mura bhfuil ann ach fiche nóiméad, cabhraíonn sé liom a bheith ar mo shuaimhneas i ndiaidh lá dúshlánach san oifig.

Dr. Tony Bates

Síceolaí

Doctor Tony Bates

Nuair a osclaíonn mé leabhar, siúlaim isteach i ndomhan atá i bhfad níos mó ná an domhan a bhfuil mé ag maireachtáil ann. Casann daoine orm a bhfuil cion agam orthu agus bainim taitneamh as a gcomhluadar ar feadh tamaill ghearr. Mothaím an faoiseamh a bhraitheann leannáin nuair a aimsíonn siad a chéile, agus braithim ionam féin dúil sa ghrá trí scéal an leannáin. Bainim taitneamh as na sceitimíní agus as an gcomhcheilg a bhaineann le heachtraí a chuireann brú orm díriú ar na rudaí a chuireann an imní is mó orm agus a chinntiú gur áit níos fearr an domhan. Cuireann léitheoireacht dúshláin an tsaoil, an tslí a leigheastar caidreamh, agus an misneach atá againn déileáil le dúshlán ar leith i gcuimhne dom. Tarraingítear aird ar áilleacht an tsaoil i leabhair agus cabhraíonn siad linn barr ár gcumais a bhaint amach.

Ár nAcmhainní

Scaip an scéala maidir le haoibhneas na léitheoireachta agus spreag daoine eile chun imní an tsaoil a ligean i ndearmad trí leabhar a léamh trí úsáid a bhaint as na póstaeir agus as na hacmhainní eile atá ar fáil anseo chun d’imeacht a phoibliú.

A woman reads upside down squeezed into a doghouse with a dog sitting on top of the doghouse

PÁIRTEACH

Éire ag Léamh – Give Leabhar Gaeilge - 7 i.n Dé Máirt, 23ú Feabhra

Ócáid Ghaeilge ar líne chun tábhacht agus pléisiúr na léitheoireachta Gaeilge do dhaoine óga a phlé. Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn a bheidh sa chathaoir. Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg. Is é Leabhair Pháistí Éireann a dhéanann an tionscnamh a bhainistiú agus a sheachadadh ar son na Comhairle Ealaíon agus tá tacaíocht aige ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.

Cláraigh Anois

Reading Matters: science | stories | soul - Dé Céadaoin, an 24 Feabhra, 2pm

Reáchtálfaidh an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) imeacht ina dtabharfar léargas ar na buntáiste a bhaineann leis an léitheoireacht, agus beidh deis ag taighdeoirí, scríbhneoirí agus léitheoirí labhairt faoin mbealach a dtacaíonn léitheoireacht mar ábhar taitnimh le folláine an duine. Beidh an imeacht seo i mBéarla.

Cláraigh Anois

Ireland Reads: The Great Escape! - Déardaoin, an 25 Feabhra, 7pm

Tá seisiún plé á reáchtáil ag Leabharlanna Éireann ina ndíreofar ar an léitheoireacht i rith thréimhse na dianghlasála agus conas ar chabhraigh leabhair linn éalú ón ngnáthshaol, faoi chathaoirleacht Rick O’Shea (RTE). Beidh an imeacht seo i mBéarla.

Cláraigh Anois

Tá go leor imeachtaí eile á n-eagrú ag leabharlanna agus ag comhpháirtithe an fheachtais - seiceáil do sheirbhís leabharlainne áitiúil le haghaidh sonraí nó lean Leabharlanna Éireann ar na meáin shóisialta.

A woman sits squeezed into a pot reading a book, a pile of three books in front of her and other plants around her