Cad é rud é Ireland Reads

Lá náisiúnta chun an léitheoireacht a cheiliúradh

Ar an 25 Feabhra tá cuireadh á thabhairt againn do dhaoine de gach aois chun bheith ag léamh.

Nóiméad amháin, deich nóiméad, uair an chloig nó níos mó – is cuma cé chomh fada agus a léifidh tú nó cad é a léifidh tú!

Cén fáth? Mar go bhfuil sé tábhachtach roinnt ama a ghlacadh duit féin le do scíth a ligean agus na rudaí a thaitníonn leat a dhéanamh (amhail bheith ag léamh) chun aire a thabhairt do d’fholláine mheabhrach.

Tabhair an gealltanas agus féach thíos cá mhéad nóiméad a bheidh daoine ar fud na hÉireann ag léamh ar an 25 Feabhra.

Is tionscnamh de chuid rialtas na hÉireann é Ireland Reads, atá maoinithe ag hÉire Shláintiúil agus atá ag fáil tacaíochta ó leabharlanna poiblí, agus go leor eagraíochtaí a chuireann litearthacht agus na healaíona chun cinn.

A woman with a prosthetic leg sits in an open fridge holding a book in one hand and reaching for sweets with the other

Tabhair an GEALLTANAS

Tabhair gealltanas inniu tamall a chaitheamh ag léamh ar an 25 Feabhra.

Inis dúinn faoin méid uaireanta nó nóiméad ba mhaith leat a chaitheamh ag léamh.

The outline of a stack of fourteen books of varying sizes fills with colour and animates one by one in correlation to the number of minutes pledged

Tá gealltanas tugtha ag pobal na hÉireann 241,650 nóiméad a chaitheamh ag léamh ar an 25 Feabhra.

Pledge

Enter your name and email to receive reading reminders and keep up to date on the latest news and events.

If you would like to pledge reading time on behalf of your class or school, you can email school.irelandreads@lgma.ie

Email Contact Optin *
Data Storage Optin *

Tá gealltanas tugtha ag pobal na hÉireann 241,650 nóiméad a chaitheamh ag léamh ar an 25 Feabhra.

A young man in swim shorts and a snorkel sits squeezed into a fish tank holding a book out of the water with his right hand

Faigh Leabhar

   
Time GA
65

Found 2098 Books

  1 of 2098    

Sorcery of Thorns

le Margaret Rogerson

Má chaitheann tú 70 nóiméad sa lá ag léamh, tógfaidh sé thart ar lá ort an leabhar seo a léamh

Má chaitheann tú 0 hours and 10 minutes a day, you can read this book in approximately days

Faigh An Leabhar Seo sa leabharlann   Faigh an leabhar seo i siopa leabhar áitiúil

An raibh a fhios agat go bhfuil 330 brainse leabharlainne ar fud na hÉireann? Aimsigh do leabharlann áitiúil anseo

Ár gComhpháirtithe agus ár n-AMBASADÓIRÍ

A bhuí lenár gcomhpháirtithe agus ár n-ambasadóirí iontacha atá ag cabhrú le hÉirinn a chur ag léamh do Ireland Reads!

A boy sits squeezed into the knot hole in a tree reading a book wearing a red hat, striped jumper and jeans
Joe Duffy
Emma Donoghue
Áine Ní Ghlinn
Liz Nugent
Rick O'Shea
Melatu-Uche Okorie
Dave Rudden
Colm Toibin
Sarah Webb
The Arts Council logo
The Borrow Box logo
The Children's Books Ireland logo
The Government of Ireland logo
NALA logo
The RTÉ Supporting the Arts logo
National Library of Ireland logo
Laureate for Irish Fiction logo

Rick O’Shea

Craoltóir agus Láithreoir The Book Show ar RTÉ

Rick O'Shea

Le blianta beaga anuas, níos mó ná blianta eile, sin iad na blianta is mó a theastaíonn uainn bheith ag léamh inár saol.

Ba bhealach iontach é i gcónaí domsa le héalú, le mo mheabhairshláinte a choinneáil socair, le heolas agus forbairtí nua a fhoghlaim a athraíonn mo dhearcadh ar an domhan, le titim i ngrá le carachtair iontacha, le bualadh le seanchairde agus eachtraí nua a bheith againn, taithí a fháil ar an saol atá caite agus fiú an saol amach anseo nach mbeadh agam murach sin, agus fiú taisteal nuair nach raibh mé ábalta!

Tá lúcháir mhór orm go bhfuil an tionscnamh Ireland Reads ar siúl agus tá súil agam go gcuirfidh sé tús leis an léitheoireacht ó cheann ceann na bliana duit!

Áine Ní Ghlinn

Laureate na nÓg (2020-2023)

Áine Ní Ghlinn

Osclaíonn leabhar doras na samhlaíochta, doras isteach i saol ina mbuaileann páistí le cairde nua – cairde na samhlaíochta. Sa domhan seo tá saoirse ag páiste a bheith ina bhleachtaire nó ina asarlaí, ina chailleach nó ina thaiscealaí. Tá saoirse aige nó aici a rogha rud a dhéanamh sa domhan samhailteach seo. Faoi láthair ní féidir linn dul ag taisteal sa bhfíorshaol. Tá srianta na pandéime an-dian ar pháistí. Taobh istigh de leathanaigh an leabhair, áfach, tá na srianta sin imithe. Tabhair tacaíocht don bhfeachtas Éire ag Léamh. Tabhair saoirse na samhlaíochta dár bpáistí.

Liz Nugent

Údar

Liz Nugent

Ba é dúil sna leabhair agus sa léitheoireacht an bronntanas ba mhó a thug m’athair dom riamh. Tá scéalta ar fáil agus saor in aisce (leabharlanna!) do chách.

Thaistil mé ar fud an domhain, agus go saolta eile trí na leabhair. Réitigh mé coireanna uafásacha agus rinne mé coireanna uafásacha. D'fhoghlaim mé faoi phearsana stairiúla mór le rá agus faoi phearsanra aduaine nach raibh mórán eolais fúthu. D'fhoghlaim mé conas cócaráil agus, dá mba mhian liom, d'fhéadfainn aerárthach éadrom a chur le chéile nó tiúba a sheinm. Tá mo stór focal méadaithe agam agus bím ag súil le dul a luí agus bhí mé ag gáire nó ag caoineadh go dtí gur thit mé i mo chodladh, ag brath ar na leathanaigh ar mo philiúir.

Is iad leabhair mo shólás agus mo bhealach le héalú agus theastaigh ceann amháin nó ceann eile uainn go léir ag go leor céimeanna dár saol.

Dave Rudden

Údar

Dave Rudden

Is mór an pléisiúr dom bheith i m’ambasadóir don fheachtas ‘Ireland Reads’ 2022.

Mar iar-mhúinteoir atá ina údar anois, tá taithí phearsanta agam ar chumhacht nascachta na léitheoireachta ag aois ar bith. Is rud amháin é an draíocht a bhaineann le tú féin a iompar go saolta eile agus go hamanna eile, ach an rud atá i bhfad níos tábhachtaí domsa ná an teileapórtáil an-sonrach a bhaineann le dul isteach in intinn daoine eile.

Is léitheoireacht mhaith í aon léitheoireacht, mar go gcuireann léitheoireacht i gcuimhne dúinn go bhfuil ár bplotaí féin – ár gcathanna féin, ár mbuanna féin, ár gcaillteanas féin againn go léir. Sílim nach bhfuil ceacht ar bith níos tábhachtaí ná sin.

Sarah Webb

Údar

Sarah Webb

Thar aon ní eile, is léitheoir mé.

Tá an-suim ar fad agam i leabhair agus sa léitheoireacht. D'fhéadfainn maireachtáil gan a lán rudaí, ach ní gan leabhair. Tugann siad eolas dom, cuireann siad siamsaíocht ar fáil dom, cabhraíonn siad liom dul isteach i mbróga daoine eile, cuireann siad ag smaoineamh mé. Tá siad ann nuair a bhím ag mothú go maith, nuair a bhím tinn, nuair a bhíonn scíth agam, nuair a bhím tuirse. 

Is iad mo chairde dílse, mo chompánaigh dhílse. Idir seanchairde ar nós Summer Sisters le Judy Blume (leabhar iontach tumthach do laethanta saoire an tsamhraidh) nó Big Magic le Elizabeth Gilbert (ceann de na leabhair is fearr faoi chruthaitheacht), agus úrscéalta snasta nua do pháistí, is breá liom iad go léir!

Joe Duffy

Craoltóir agus Údar

Joe Duffy

TBC 

Colm Tóibín

Údar agus Laureate le haghaidh Ficsean Éireannach

Colm Tóibín

Léimid linn féin agus léimid faoi chiúnas, ach mar gheall ar an tuiscint go mbaineann daoine eile sult as leabhair agus go bpléitear go forleathan iad, fágtar gur rud comhchoiteann í an léitheoireacht agus go bhfuil sí ina cuid shaibhir de chultúr comhroinnte. Freagraíonn an feachtas Ireland Reads don spreagadh a bhraitheann léitheoirí go gcaithfidh siad labhairt faoi na leabhair is breá leo agus an t-eispéireas a thabhairt do dhaoine eile.  B’am maith é an phaindéim do léitheoirí; níor iarr duine ar bith orainn scaradh go sóisialta ó leabhar. Ach b’am é freisin ina bhféadfadh léitheoirí mothú leo féin, agus gur theastaigh daoine eile uathu chun litríocht a phlé, chun eispéireas na léitheoireachta a dhéanamh níos doimhne agus níos uigeachtaí. Fágann sin go bhfuil an feachtas Ireland Reads níos riachtanaí fós.

Marian Keyes

Údar

Marian Keyes

Páiste imníoch, uaigneach a bhí ionam, ach nuair a léigh mé mo chéad leabhar le Enid Blyton (‘The Twins at St Claire’s’) chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm. Go tobann, bhí tairseach agam chuig saol eile – chuig saol gan teorainn. Bhí mé ábalta éalú ón míchompord a bhí orm bheith i mo shuaimhneas trí mo féin a thumadh i saol daoine eile.

Ó shin i leith, is mór an cuidiú an léitheoireacht dom. Is cuma cad a bhí ag tarlú dom, thug leabhair sólás dom, thug siad cairdeas dom, bhain siad gáire asam, chuir siad ag smaoineamh mé, thug siad spás dom chun m’anáil a fháil agus choinnigh siad amach ón domhan mór mé.

Is é an cumas léimh mo shárchumhacht

Melatu-Uche Okorie

Údar

Melatu-Uche Okorie

Is breá liom a bheith ag léamh mar tugann sé laochra dom. Téim go háiteanna éagsúla i m'intinn freisin, titim i ngrá, bím brónach, bím feargach, bím ag gáire faoi shaintréithiúlacht daoine eile, é sin ar fad i gceann cúpla nóiméad.

Ár nAcmhainní

Scaip aoibhneas na léitheoireacht agus spreag daoine eile le dul amú i leabhar le póstaeir agus acmhainní eile anseo

A woman reads upside down squeezed into a doghouse with a dog sitting on top of the doghouse

Accessibility Toolbar